Startnr

Startgrupp

Utrustning

 

Lys-tal

 

 

 

 

 

(slutgiltig utrustning och Lys, ifylles av arangören)

 

 

 

ANMÄLAN TILL KAPPSEGLING

 

 

 

 

Klädesholmens Segelsällskap

 

 

Seglingens Namn

 

Arrangörsklubb

 

Datum

 

 

 

 

 

 

 

Båttyp

 

Båtnamn

 

Segelnr

 

 

 

 

 

 

Klubbtillhörighet

 

Klubbförkortning

 

Besättningsantal

 

 

Båttypen finns med lystabellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båten har Lyscertifikat.kopia bifogas anmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båten avviker på följande pungter:

 

 

 

 

+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutgiltig utrustning och lystal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och att deltagande sker på egen risk.

 

 

 

 

 

 

 

Tävligsort

 

Datum

 

Namnteckning Kapten/rorsman

 

 

 

 

 

 

Eventuelt lagnamn

 

 

 

Namn på kapten = ägare

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptens adress

 

Postnr

 

Hemort

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista anm.dag

 

Båten anmäld

 

Anm agv

 

Betald
Pg-BG-K

 

E-anmavg

 

Betald
Pg-Bg-K