INBJUDAN TILL KSS
DISTANSKAPPSEGLING

 

 

REGLER:

Seglingarna genomförs enligt IYRU:s kappseglings regler med Skandinaviska och Svenska Seglarförbundets tillägg, förekommande klassregler samt dessa seglingsföreskrifter.

Tävlingen baseras på senaste LYSTABELL med förekommande tillägg eller ändringar från regionala lyskommitté. Ej upptagen båttyp kan åsättas lystal av seglingsnämnden.

 

 

RÄTT ATT DELTAGA:

Däckade kölbåtar

 

 

START/MÅL:

Klädesholmen

 

 

BANA:

Nr 1.    Startlinjen – Truskären kl – Pater Noster – Bredbåden –
syd Bratten –  Mållinjen. Banan seglas medsols eller motsols enligt seglingsnämndens beslut. OBS! Innan målgång skall röd boj rundas. Bojen ligger öster om Start/Mållinjen. Styrbords rundning av bojen.
Banlängd ca:12,5 distans

 

Nr 2.    Vid hårt väder Startlinjen – väst Berlin – Styrbords rundning av Katten – väst Berlin – Mållinjen. OBS! Innan målgång skall röd boj rundas. Bojen ligger öster om Start/Mållinjen. Styrbords rundning av bojen. Banlängd ca:12,5 distans

 

 

ANMÄLAN OM
DELTAGANDE:

Bergfeldts brevlåda Skomakaregatan 9

Senast den

 

 

STARTAVGIFTER:

100 KR

 

 

PRISER:

 

 

 

UPPLYSNINGAR:

Lämnas av Robert Bergfeldt 0706-51 12 44

 

 

 

SEGLINGSFÖRESKRIFTER FÖR PATER NOSTERSKÄREN RUNT

 

REGLER

Seglingarna genomförs enligt IYRU:s kappseglings regler med Skandinaviska och Svenska Seglarförbundets tillägg, förekommande klassregler samt dessa seglingsföreskrifter.

 

Tävlingen baseras på senaste LYSTABELL med förekommande tillägg eller ändringar från regionala lyskommitté. Ej upptagen båttyp kan åsättas lystal av seglingsnämnden.

 

 

OBLIGATORISK
UTRUSTNING

Sjökort, kompass, pyts, ankare med kätting eller lina, anordning för mistsignalering, förbandslåda, ficklampa, nationsflagg, livboj, en flytväst eller flyttjacka per ombordvarande samt anordning för båtens framdrivande utan segel.

 

 

SÄKERHET

Hjälp från följe- eller säkerhetsbåt kan ej påräknas varför deltagande själv skall kunna påkalla assistans vid behov. Allt deltagande sker på egen risk. Signal om tävlingens avbrytande p g a hårt väder , kan ej påräknas.

I händelse av hårt väder avrådes båtar med ej självlänsande sittbrunnar att starta.

 

 

START/MÅLLINJE

Utgörs av en tänk linje mellan två begränsningsbojar utanför Klädesholmens hamn. Mållinjen behöver inte ha samma riktning som startlinjen.

 

 

BANA:

NR 1.   Startlinjen – Truskären kl – Pater Noster – Bredbåden – syd Bratten – Mållinjen. Banan seglas medsols eller motsols enligt seglingsnämndens beslut.

OBS! Innan målgång skall röd boj rundas. Bojen ligger öst om Start/Mållinjen. Styrbords rundning av bojen.
Banlängd ca:12,5 distans

 

Nr 2 .   Vid hårt väder Startlinjen – väst Berlin – Styrbords rundning av Katten – väst Berlin – Mållinjen.

OBS! Innan målgång skall röd boj rundas. Bojen ligger öster om Start/Mållinjen. Styrbords rundning av bojen.
Banlängd ca:12,5 distans

 

 


 

STARTTIDER

Respitstart. Båtarna startas utgående från de beräknade tidsgottgörelserna, båten med lägsta lystal först och den med högsta lystal sist. Ordningsföljden i mål anger direkt tävlingens slutresuktat. Starttiden framgår av bifogade startlistor A till C. Den lista av de tre kallade A, B, C, som skall användas anslås senast 10,30 vid seglingsexpeditionen.

 

Båt startar efter gällande lista och utan startskott. Ca en minut före varje starttid visas flaggan L som sedan faller vid starttiden.

Tidsskott  skjutses var tretionde minut med början 10.30. Gällande tid finns att få vid seglingsexpeditionen.

Båt som tjuvstartar återkallas med signal samt signalflagga X under längst en minut. Tidstillägg på 15 + tjuvstartad tid för båt som ej statar om.

 

 

UPPSKJUTANDE

Starten kan komma att uppskjutas med tidsintervall om en timma. Detta markeras med att två skott skjutes, AP och siffersignal hissas. Signalvimpel 1 för första timmens uppskjutande, 2 för andra timmens osv.

OBS! För att alla deltagande båtar skall kunna avgöra sin starttid vid uppskjutning av start, kommer AP och siffersignal vara hissade hela tiden under startperioden. För att få rätt start starttid lägger Du i så fall till det antal timmar som vimpeln anger.

 

 

TIDSBEGRÄNSNING

Seglingen avbrytes 18.00 Båt som ej kommit i mål eller bryter tävlingen före 18.00 är skyldig att meddela sig till seglingsexpeditionen eller tel 0706-51 12 44 så snart kan ske.

 

 

ALTERNATIV
BESTRAFFNING

720 – bestraffning enligt IYRU App 3.1 skall gälla för brott mot regel i IYRU del IV.

 

 

UTRUSTNING

Anmäld båt vilken ej lämnat utrustningstalong före start, om så erfordras vid anmälan, räknas ej som startande.

 

 

TILLÄGG

Ev. ändringar eller tillägg till dessa seglingsföreskrifter anslås vid seglingsexpeditionen. Senast 10.00. Förekommer ändringar hissas singnal ”M” i anslutning till seglingsexpeditionen. Dessa ändringar utgör regler för de tävlande.

 

 

PROTESTER

Utöver IYRU:s del VI gäller: Båt vilken avser att protestera skall informera seglingsnämnden om detta och mot vilken båt protesten riktas omedelbart efter målgång. Skriftlig protest skall inlämnas till seglingsexpeditionen senast en halv timma efter protesterande båts målgång.

 

 

PRISUTDELNING

Snarat efter seglingen.